Glasvezelinternet

Het ultieme is uiteraard glasvezelinternet, want de snelheid is dan vele malen groter dan met een oude kabelaansluiting. Maar de aanleg van een glasvezelnet is uiterst kostbaar en het gaat dus mondjesmaat. Investeringen van die grootte krijgen, zeker in een tijd als deze, waar de crisis een rol speelt, niet bepaald voorrang.
Toch zijn er steeds meer gemeenten met een aansluiting te vinden.

Veiligheid
Naast de hogere snelheid en meer bandbreedte is een belangrijk voordeel van glasvezel dat de veiligheid vergroot wordt. Ook worden er steeds meer diensten aangeboden, die hun weg naar de klant moeten zien te vinden. Het bestaande net kan dat allemaal net nog aan. De vraag is hoelang nog. Het is aan de overheden, het rijk, de provincies en de gemeenten of en hoe zij dit aanpakken. Een andere vraag is, “Wat als een groep particulieren de handen ineen slaat en samen een net wil aanleggen”? Kan dat zo maar? Welke consequenties heeft dat?

Toekomst
De schatting is dat de toename van de bandbreedte tot 2020 zo’n 20 tot 30% zal zijn. Dat zijn immense gegevens als men bedenkt dat er vandaag de dag wereldwijd al meer dan één miljard keer per dag van een App gebruik gemaakt wordt.
Op dit moment is de situatie in ons land zo dat tot aan het zogenaamde distributiepunt glasvezel ligt, maar vanaf dat punt tot aan de huisaansluiting nog niet. Deze laatste lijn bestaat vaak nog uit de koperen telefoonlijn en de coax tv-kabel. Beide systemen voldoen niet meer aan de enorme eisen, die de huidige internetverbiding stelt en zijn dus aan vervanging toe.

Partijen
Om zicht te krijgen op uw eigen mogelijkheden kunt u informatie vinden in het TNO rapport “vraag- en aanbod Next Generation Networks 2010”, maar u kunt ook als groep in gesprek gaan met uw gemeente. Zo wordt duidelijk wat er al is, wat er gaat gebeuren en welke rol u als burgers kunt spelen.